Cửa hàng MobiFone Hòa Vang 2
Đường 602, Thôn An Ngãi Tây, Xã Hòa Sơn , H.Hoà Vang, Đà Nẵng
2363792757
Giờ làm việc: 7:30 - 17:00
Cửa hàng khác