Cửa Hàng MobiFone Bố Trạch
QL1A, Tiểu khu 1, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
2323678999
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác