Cửa hàng Ninh Hải
01 Phạm Ngọc Thạch, KP Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải
259876789
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác