Cửa Hàng MobiFone Lệ Thủy
Tiểu khu 7 TT Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
2323966688
Giờ làm việc: 07:30 - 17:30
Cửa hàng khác