CHGD Huyện Lý Nhân
159 Đ.Trần Hưng Đạo, TT.Vĩnh Trụ,Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
2263871888
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác