Cửa Hàng MobiFone Thành phố Hà Tĩnh
Số 161 Trần Phú – phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
934322622
Giờ làm việc: 7:30 - 21:30
Cửa hàng khác