Cửa Hàng MobiFone Thị xã Phổ Yên
Số 45 tổ 5 Phường Ba Hàng, H.Phổ Yên, T. Thái Nguyên
0799268090
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác