Cửa Hàng MobiFone Phong Điền - Huế
68 Phò Trạch, Thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
905888989
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác