CHGD Thanh Sơn
Phố Cầu Đất - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ
936440268
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác