Cửa Hàng MobiFone Vũ Thư
202 Minh Tân 2, thị trấn Vũ Thư, H.Vũ Thư, T. Thái Bình
0227.3616586/ 0763456678
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác