Cửa Hàng MobiFone KrôngBuk
Thôn Tân Lập 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đăk Lăk
931632323
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác