Cửa Hàng MobiFone Đông Hà
211 Quốc lộ 9, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
0903515969
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác