Điểm Giao Dịch Châu Thành (Trà Vinh)
Khóm 2, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
0794947726
Giờ làm việc: Từ thứ 2-7: sáng 7h30-11h chiều 13h-17h; CN: Nghỉ; Lễ/Tết: 8h30-11h30
Cửa hàng khác