CHGD huyện Kim Sơn
Xóm 5B, Xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình
2293725275
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác