Cửa Hàng MobiFone Thị xã Cửa Lò
Số 67, đường sào nam, nghi thu, cửa lò
906595838
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác