Cửa Hàng MobiFone Thị xã Sầm Sơn
Lô số 04 đường Nguyễn Du Phường Bắc Sơn,T.X Sầm Sơn TH
904681678
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác