Cửa Hàng MobiFone Đông Hưng
Thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp, H.Đông Hưng, T. Thái Bình
0227.3550550 / 0934217384
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác