Cửa Hàng MobiFone Đông Hưng
Đường 10, Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, Đông Hưng Thái Bình
0227.3550550 / 0934217384
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác