Cửa Hàng MobiFone Như Xuân
SN 50, quốc lộ 45, KP2, Thị trấn Yên Cát, huyện như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
898575999
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác