Trung tâm giao dịch MobiFone Huyện Đắk G'Long
Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk G'Long, Tỉnh Đắk Nông
0935454647
Giờ làm việc: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h30
Cửa hàng khác