Cửa Hàng MobiFone Lục Nam
Số 371 Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
02043893688
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác