Cửa Hàng MobiFone Đồ Sơn
125A Lý Thánh Tông, Q.Đồ Sơn, Hải Phòng
0225.3563088
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác