Cửa Hàng MobiFone Tuy Hòa và CH Sis Hoàng Hà
151 - 153 Hùng Vương, Phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
0905824027
Giờ làm việc: '- Từ thứ 2-6 + Sáng: 07h30-21h00 - Từ thứ 7, CN và ngày lễ + Sáng: 07h30-11h30 + Chiều: 13h30-17h30
Cửa hàng khác