Trung tâm giao dịch MobiFone Huyện Đắk R'Lấp
TTTM Kiến Đức, Đ. Nguyễn Tất Thành, TT Kiến Đức, H, Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông
0898245245
Giờ làm việc: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h30
Cửa hàng khác