Cửa Hàng MobiFone Hòa Vang 2
Đường 602, Thôn An Ngãi Tây, Xã Hòa Sơn ,Hoà Vang, Đà Nẵng
903572222
Giờ làm việc: 7:30 - 17:00
Cửa hàng khác