Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước nổi bật

Gói HDP200

Thoại nội mạng: 200 phút

Data: 6.5GB

HSD: 30 Ngày

200.000 đ

Chi tiết

HDP70

Data: 2GB

Thoại: 70 phút

HSD: 30 ngày

70.000 đ

Chi tiết

Gói cước

Gói MobiF

Gói Combo trong nước

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Thoại quốc tế

Go Japan

 • Data: 5.00 GB
 •  
 • HSD: 10 Ngày
500.000 đ Chi tiết

Border3 RB3

 • Data: 2.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
450.000 đ Chi tiết

Border2 RB2

 • Data: 2.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Border1 RB1

 • Data: 1.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
100.000 đ Chi tiết

Home RH

 • Data: 0.20 GB
 •  
 • HSD: 7 Ngày
100.000 đ Chi tiết

Home1 RH1

 • Data: 1.00 GB
 •  
 • HSD: 10 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Home 2 RH2

 • Data: 2.00 GB
 •  
 • HSD: 10 Ngày
500.000 đ Chi tiết

Share RSH

 • Data: 3.00 GB
 •  
 • HSD: 10 Ngày
600.000 đ Chi tiết

Korea GK

 • Data: 10.00 GB
 •  
 • HSD: 10 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Super RSD

 • Data: 10.00 GB
 •  
 • HSD: 10 Ngày
500.000 đ Chi tiết

EU2

 • Data: 5.00 GB
 •  
 • HSD: 30 Ngày
800.000 đ Chi tiết

Saver RS

 • Cuộc gọi đi: 10 phút
 • Cuộc gọi đến: 10 phút
 • SMS: 20 sms
 • HSD: 7 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Combo RC1

 • Cuộc gọi đi: 10 phút
 • Cuộc gọi đến: 10 phút
 • Data: 0.29 GB
 • SMS: 10 sms
 • HSD: 7 Ngày
250.000 đ Chi tiết

Combo RC2

 • Cuộc gọi đi: 20 phút
 • Cuộc gọi đến: 20 phút
 • Data: 1.00 GB
 • SMS: 20 sms
 • HSD: 7 Ngày
500.000 đ Chi tiết

Combo RC3

 • Cuộc gọi đi: 30 phút
 • Cuộc gọi đến: 30 phút
 • Data: 2.50 GB
 • SMS: 30 sms
 • HSD: 7 Ngày
1.000.000 đ Chi tiết

Asean RAS

 • Data: 3.50 GB
 •  
 • HSD: 15 Ngày
250.000 đ Chi tiết

EU1

 • Data: 2.00 GB
 •  
 • HSD: 15 Ngày
400.000 đ Chi tiết