Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10.000 / 1 day
  8 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB

Gói cước

🔥Gói HOT🔥

Gói Thoại quốc tế

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Combo trong nước

Gói MobiF

Gói thoại

Gói combo

Gói data

Gói Gia đình

GC
500.000 đ / 10 Ngày
Data: 5.00 GB  
GUS
350.000 đ / 15 Ngày
Data: 15.00 GB  
GHK
250.000 đ / 15 Ngày
Data: 10.00 GB  
GMA
250.000 đ / 15 Ngày
Data: 10.00 GB  
GJ
500.000 đ / 10 Ngày
Data: 5.00 GB  
RB3
450.000 đ / 30 Ngày
Data: 2.00 GB  
RB2
200.000 đ / 30 Ngày
Data: 2.00 GB  
CVQT
0 đ / 0
RB1
100.000 đ / 30 Ngày
Data: 1.00 GB  
CVQT ALL
0 đ / 0
RH
100.000 đ / 3 Ngày
Data: 0.29 GB  
RH1
300.000 đ / 7 Ngày
Data: 1.00 GB  
RH2
500.000 đ / 15 Ngày
Data: 2.00 GB  
RSH
600.000 đ / 15 Ngày
Data: 12.00 GB  
RUD1
150.000 đ / 1 Ngày
RUD3
350.000 đ / 3 Ngày
RUD7
900.000 đ / 7 Ngày
GK
200.000 đ / 10 Ngày
Data: 10.00 GB  
RSD
500.000 đ / 10 Ngày
Data: 10.00 GB  
EU2
800.000 đ / 30 Ngày
Data: 5.00 GB  
RS
300.000 đ / 7 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 10 phút SMS nội mạng: 20 sms
RC1
250.000 đ / 7 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 10 phút Data: 0.49 GB SMS nội mạng: 10 sms
RC2
500.000 đ / 15 Ngày
Thoại nội mạng: 20 phút Thoại liên mạng: 20 phút Data: 1.50 GB SMS nội mạng: 20 sms
RC3
1.000.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 30 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 3.50 GB SMS nội mạng: 30 sms
RAS
250.000 đ / 15 Ngày
Data: 3.50 GB  
EU1
400.000 đ / 15 Ngày
Data: 2.00 GB