Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10.000 / 1 day
  8 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB

Gói cước

🔥Gói HOT🔥

Gói Thoại quốc tế

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Combo trong nước

Gói MobiF

Gói thoại

Gói combo

Gói data

Gói Gia đình

12MFV250
3.000.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 2500 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
24MFV250
6.000.000 đ / 720 Ngày
Thoại nội mạng: 3000 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
6MFV250
1.500.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 2000 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
MFV250
250.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 500 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 250.00 GB
V180
180.000 đ / 30 Ngày
Data: 240.00 GB  
V90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
MBF30
30.000 đ / 7 Ngày
Data: 30.00 GB  
GAMI5
5.000 đ / 1 Ngày
Data: 0.49 GB  
D10
10.000 đ / 1 Ngày
Data: 8.00 GB  
PT70
70.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
NA70
70.000 đ / 30 Ngày
Data: 10.00 GB  
NA90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 15.00 GB  
1H
5.000 đ / 1 Giờ
Data: 1.00 GB  
2H
2.000 đ / 2 Giờ
Data: 2.00 GB  
3H
9.000 đ / 3 Giờ
Data: 3.00 GB  
D24
20.000 đ / 1 Ngày
Data: 24.00 GB  
WN
5.000 đ / 1 Ngày
Data: 1.00 GB  
GAMI10
10.000 đ / 1 Ngày
Data: 1.00 GB  
D24_KM50
10.000 đ / 1 Ngày
Data: 24.00 GB