Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10.000 / 1 day
  8 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB

Gói cước

🔥Gói HOT🔥

Gói Thoại quốc tế

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Combo trong nước

Gói MobiF

Gói thoại

Gói combo

Gói data

Gói Gia đình

SSEA1
500.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 40 phút Thoại liên mạng: 40 phút Data: 15.00 GB Thoại quốc tế: 120 phút
SSEA2
250.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 15 phút Thoại liên mạng: 15 phút Data: 5.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
QTTK15
15.000 đ / 1 Tháng
TQT9
9.000 đ / 1 Ngày
Thoại quốc tế: 6 phút  
TQT19
19.000 đ / 1 Ngày
Thoại quốc tế: 10 phút  
TQT49
49.000 đ / 7 Ngày
Thoại quốc tế: 40 phút  
TQT99
99.000 đ / 15 Ngày
Thoại quốc tế: 100 phút  
TQT199
199.000 đ / 30 Ngày
Thoại quốc tế: 250 phút  
TQT299
299.000 đ / 30 Ngày
Thoại quốc tế: 380 phút