Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10.000 / 1 day
  8 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB

Gói cước

🔥Gói HOT🔥

Gói Thoại quốc tế

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Combo trong nước

Gói MobiF

Gói thoại

Gói combo

Gói data

Gói Gia đình

MF69
69.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 1000 phút  
MF149
149.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1500 phút Data: 8.00 GB
MF199
199.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1500 phút Data: 9.00 GB
MF299
299.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 2000 phút Data: 12.00 GB
MF399
399.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 3000 phút Data: 17.00 GB
MF499
499.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 4000 phút Data: 22.00 GB
MF599
599.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 5000 phút Data: 25.00 GB
MF799
799.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 7000 phút Data: 35.00 GB
MF999
999.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 10000 phút Data: 45.00 GB
MF99QT
99.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 5.00 GB Thoại quốc tế: 10 phút
MF149QT
149.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1500 phút Thoại liên mạng: 60 phút Data: 8.00 GB Thoại quốc tế: 20 phút
MF199QT
199.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1500 phút Thoại liên mạng: 120 phút Data: 9.00 GB Thoại quốc tế: 40 phút