Tự tạo gói cước

Gói tháng

Gói ngày

SD (5K)
MD (10K)
LD (15K)
XD (20K)
 • SD (5K)
 • MD (10K)
 • LD (15K)
 • XD (20K)
 • Thoại nội mạng

  6 phút

 • Thoại ngoại mạng

  2 phút

 • Data

  3 GB

Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10.000 / 1 day
  8 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5.000 / 1 day
  1 GB

Gói cước

🔥Gói HOT🔥

Gói Thoại quốc tế

Gói chuyển vùng quốc tế

Gói Combo trong nước

Gói MobiF

Gói thoại

Gói combo

Gói data

Gói Gia đình

KC90
90.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 1.00 GB
KC120
120.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 45.00 GB
KC150
150.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 60.00 GB
6KC90
540.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 180.00 GB
12KC90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 360.00 GB
6KC120
720.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 270.00 GB
12KC120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 540.00 GB
6KC150
900.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 360.00 GB
12KC150
1.800.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 720.00 GB
3KC90
270.000 đ / 90 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 90.00 GB
3KC150
450.000 đ / 90 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 180.00 GB
3KC120
360.000 đ / 90 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 135.00 GB
MXH120
120.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 30.00 GB
6MXH120
720.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 180.00 GB
12MXH120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 360.00 GB
MXH150
150.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 45.00 GB
6MXH150
900.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 270.00 GB
12MXH150
1.800.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 540.00 GB
HDP100
100.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 100 phút Data: 3.00 GB
HDP120
120.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 120 phút Data: 4.00 GB
HDP200
200.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 200 phút Data: 6.50 GB
HDP300
300.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 300 phút Data: 10.00 GB
HDP600
600.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 600 phút Data: 20.00 GB
TQT_HQ1
150.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 60.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
TQT_HQ2
250.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 60.00 GB Thoại quốc tế: 180 phút
E229QT
229.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 2000 phút Thoại liên mạng: 150 phút Data: 10.00 GB Thoại quốc tế: 50 phút
E329QT
329.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 3000 phút Thoại liên mạng: 225 phút Data: 15.00 GB Thoại quốc tế: 75 phút
HP2
109.000 đ / 30 Ngày
Thoại liên mạng: 40 phút Data: 8.00 GB
NClass
189.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1000 phút Thoại liên mạng: 250 phút Data: 77.50 GB SMS nội mạng: 150 sms Thoại quốc tế: 20 phút
EClass_1
389.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 1500 phút Thoại liên mạng: 500 phút Data: 155.00 GB SMS nội mạng: 250 sms Thoại quốc tế: 100 phút
BClass
469.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 3000 phút Thoại liên mạng: 800 phút Data: 186.00 GB SMS nội mạng: 300 sms SMS liên mạng: 300 sms Thoại quốc tế: 100 phút
FClass
999.000 đ / 31 Ngày
Thoại nội mạng: 5000 phút Thoại liên mạng: 1250 phút Data: 310.00 GB SMS nội mạng: 500 sms SMS liên mạng: 500 sms Thoại quốc tế: 400 phút