Sự kiện
Thư mời báo giá dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ thông tin và huấn luyện chatbot Umee
04/05/2024 14:00:00
Sự kiện

Kính gửi: Quý Công ty

Tổng công ty Viễn thông MobiFone kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tham dự báo giá với nội dung như sau:

Nội dung báo giá: Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ thông tin và huấn luyện chatbot Umee

Nội dung công việc:

Pha 1: Giai đoạn dự kiến 2 tháng trong thời gian hoàn thiện đầy đủ chatbot

STT

Hạng mục công việc

ĐVT

 Đơn giá

Số tháng

 Thành tiền

I

Chi phí hỗ trợ thông tin và chăm sóc khách hàng

 

 

 

 

1

Trực hỗ trợ trải nghiệm khách hàng và phối hợp giải quyết phản ánh của khách hàng trên Fanpage và website của Saymee:
'- Tiếp nhận và trả lời/ tương tác với ý kiến của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại… của Saymee
- Nhập Feedback trên hệ thống quản lý tập trung của đối tác
- Rà soát và Thống nhất thông tin.

Tháng

 

 

 

II

Vận hành và huấn luyện chatbot

 

 

 

 

1

Xây dựng kịch bản cho Bot
- Xây dựng kịch bản cập nhật nội dung mới/ chỉnh sửa thông tin đã lỗi thời về chương trình - sản phẩm - dịch vụ của Saymee.
- Xây dựng kịch bản tương tác giữa Bot và người dùng
- Hỗ trợ huấn luyện Bot trên hệ thống

Tháng

 

 

 

2

Kiểm thử Bot: Xây dựng tình huống giả định và đóng vai người dùng thử phản hồi của Bot:
- Kiểm tra các thông tin: Kiến thức đúng (theo trang 1090 và công văn), Chính tả, ngữ pháp đúng,…
- Giúp Bot phản ứng đúng và cung cấp câu trả lời hợp lý trong các tình huống khác nhau

Tháng

 

 

 

3

- Theo dõi hoạt động của Bot và báo lỗi tới bộ phân liên quan (nếu có)

Tháng

 

 

 

III

CHI PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO

 

 

 

 

 

Báo cáo hoạt động chăm sóc khách hàng, vận hành và huấn luyện Chatbot Saymee định kỳ
- Các ngày làm việc trong tuần
- Hàng tháng
- Các báo cáo phát sinh khác

Tháng

 

 

 

IV

TỔNG (Mục I+II+III) chưa bao gồm VAT

 

 

 

 

V

CHI PHÍ QUẢN LÝ

 

 

 

 

VI

TỔNG CỘNG - chưa bao gồm VAT (IV+V)

 

 

 

 

VII

CHI PHÍ VAT (8%)

 

 

 

 

VIII

TỔNG CHI PHÍ  – bao gồm VAT

 

 

 

 

 

Pha 2: Sau khi kết thúc  pha 1 đến hết năm (dự kiến 6 tháng) khi triển khai chatbot chính thức

STT

Hạng mục công việc

ĐVT

 Đơn giá

Số tháng

 Thành tiền

I

Vận hành và huấn luyện chatbot và cung cấp người trực cuối

 

 

 

 

1

Xây dựng kịch bản cho Bot
- Xây dựng kịch bản cập nhật nội dung mới/ chỉnh sửa thông tin đã lỗi thời về chương trình - sản phẩm - dịch vụ của Saymee.
- Xây dựng kịch bản tương tác giữa Bot và người dùng
- Hỗ trợ huấn luyện Bot trên hệ thống

Tháng

 

 

 

2

Kiểm thử Bot: Xây dựng tình huống giả định và đóng vai người dùng thử phản hồi của Bot:
- Kiểm tra các thông tin: Kiến thức đúng (theo trang 1090 và công văn), Chính tả, ngữ pháp đúng,…
- Giúp Bot phản ứng đúng và cung cấp câu trả lời hợp lý trong các tình huống khác nhau

Tháng

 

 

 

3

- Theo dõi hoạt động của Bot và báo lỗi tới bộ phân liên quan (nếu có)

Tháng

 

 

 

4

Cung cấp người trực cuối xem các phiên chat và can thiệp:
- Tiếp nhận và trả lời với khách hàng trong trường hợp khách cần tương tác với cả trực tiếp người trực cuối;
- Nhập Feedback trên hệ thống quản lý tập trung của đối tác
- Rà soát và Thống nhất thông tin.

Tháng

 

 

 

II

Chi phí trả token cho Bot

 

 

 

 

 

Chi phí chi trả token hàng tháng

Tháng

 

 

Tối đa không quá 15 triệu/ tháng

III

CHI PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO

 

 

 

 

 

Báo cáo hoạt động chăm sóc khách hàng, vận hành và huấn luyện Chatbot Saymee định kỳ
- Các ngày làm việc trong tuần
- Hàng tháng
- Các báo cáo phát sinh khác

Tháng

 

 

 

IV

TỔNG (Mục I+II+III) chưa bao gồm VAT

 

 

 

 

V

CHI PHÍ QUẢN LÝ

 

 

 

 

VI

TỔNG CỘNG - chưa bao gồm VAT (IV+V)

 

 

 

 

VII

CHI PHÍ VAT (8%)

 

 

 

 

VIII

TỔNG CHI PHÍ  – bao gồm VAT

 

 

 

 

 

Hồ sơ chào giá gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;
  • Báo giá cung cấp dịch vụ

Thời gian thực hiện công việc dự kiến: từ khi ký hợp đồng đến hết 31/03/2024

Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông báo đến trước 14 giờ ngày 10/05/2024.

Địa chỉ nhận báo giá:

  • Business Unit triển khai kinh doanh thương hiệu giới trẻ
  • Địa chỉ: Số 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 024.3782310.
Tin tức khác