Gói Happy Tourist

Thoại liên mạng: 40 phút

DATA: 8.00 GB

HSD: 30 Ngày

Gia hạn tự động: Không

109.000 đ

Thuê bao trả trước là khách quốc tế công tác/du lịch lưu trú ngắn ngày tại Việt Nam.

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật