Sự kiện
Thư mời chào giá sản xuất, truyền thông sản phẩm dịch vụ và đăng tải trên các nền tảng tiktok và group mạng xã hội
26/02/2024 08:00:00
Sự kiện

Kính gửi: Quý Công ty

Tổng công ty Viễn thông MobiFone có nhu cầu sản xuất, truyền thông nội dung về các sản phẩm dịch vụ của MobiFone và đăng tải trên các  nền tảng video tiktok và các group cộng đồng mạng xã hội.

Chúng tôi rất mong quý công ty chào giá cho mặt hàng với các nội dung sau:

1. Yêu cầu công việc:

  • Xây dựng kế hoạch quảng cáo phù hợp với đối tượng, nội dung và mục tiêu của từng chiến dịch để đăng tải trên các nhóm cộng đồng và cá nhân KOLs theo yêu cầu để lan tỏa dịch vụ sản phẩm của MobiFone.
  • Làm việc, lên kế hoạch nội dung với các KOLs, để truyền thông hiệu quả sản phẩm dịch vụ trên các kênh TikTok.
  • Tối ưu đối tượng mục tiêu: Sử dụng dữ liệu người dùng và chọn đối tượng mục tiêu phù hợp với chiến dịch trên các cộng đồng.
  • Đảm bảo thực hiện quảng cáo đúng theo lịch và vị trí đã được phê duyệt trong kế hoạch.
  • Đề xuất những giải pháp để tăng cường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
  • Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng về kết quả chiến dịch.
  • Sản xuất, lựa chọn các kênh đăng phù hợp sản phẩm. Đảm bảo tính sáng tạo trong chiến dịch truyền thông về dịch vụ.

2. Nội dung công việc như sau:

STT

Hạng mục

Đơn vị

Số lượng

1

Truyền thông các sản phẩm dịch vụ MobiFone qua các KOLs trên tiktok loại 1 (trên 500.000 lượt theo dõi trở lên) chuẩn bị nội dung, quay video, edit hoàn chỉnh sản phẩm và booking và đăng lên kênh tiktok trên 500.000 lượt theo dõi, đảm bảo tối thiểu trên 500.000 view.

video

03

2

Truyền thông các sản phẩm dịch vụ MobiFone qua các KOLs trên tiktok loại 2 (trên 200.000 lượt theo dõi trở lên) chuẩn bị nội dung, quay video, edit hoàn chỉnh sản phẩm và đăng lên kênh tiktok trên 200.000 lượt theo dõi, đảm bảo tối thiểu trên 200.000 view

video

10

3

Truyền thông các sản phẩm dịch vụ MobiFone qua các KOLs trên tiktok loại 3 (trên 100.000 lượt theo dõi trở lên) chuẩn bị nội dung, quay video, edit hoàn chỉnh sản phẩm và đăng lên kênh tiktok trên 100.000 lượt theo dõi, đảm bảo tối thiểu trên 100.000 view

video

5

4

Sản xuất nội dung và đăng tải trên các nhóm cộng đồng giới trẻ có lượng theo dõi trên 50.000 thành viên (đảm bảo lượng tương tác tối thiểu 1000 tương tác). Yêu cầu tài khoản đăng tải nội dung trong nhóm cộng đồng là tải khoản có lượng theo dõi lớn trên 300.000 lượt theo dõi

bài đăng

25

5

Sản xuất nội dung và đăng tải trên các nhóm cộng đồng giới trẻ có lượng theo dõi trên 100.000 thành viên (đảm bảo lượng tương tác tối thiểu 2000 tương tác).Yêu cầu tài khoản đăng tải nội dung trong nhóm cộng đồng là tải khoản có lượng theo dõi lớn trên 500.000 lượt theo dõi

bài đăng

25

6

Sản xuất nội dung và đăng tải trên các nhóm cộng đồng giới trẻ có lượng theo dõi trên 200.000 thành viên (đảm bảo lượng tương tác tối thiểu 3000 tương tác).Yêu cầu tài khoản đăng tải nội dung trong nhóm cộng đồng là tải khoản có lượng theo dõi lớn trên 1.000.000 lượt theo dõi

bài đăng

25

7

Chi phí quản lý (quản lý chất lượng, liên hệ quản lý KOLs, lên kế hoạch nội dung và quản lý kế hoạch thời gian đăng tải trên hệ thống kênh nhóm, quản lý toàn bộ chiến dịch đảm bảo hiệu quả truyền thông tối đa)

gói

01

 

3. Thời gian gửi báo giá: Chậm nhất đến hết 03 ngày kể từ ngày đăng báo.

4. Địa chỉ nhận báo giá: Ban Truyền thông, Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Số 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Điện thoại :  024.37823104.

Tin tức khác