Gói EClass_1

Thoại nội mạng: 1500 phút

Thoại liên mạng: 500 phút

DATA: 155.00 GB

SMS nội mạng: 250 sms

Thoại quốc tế: 100 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động:

389.000 đ

Khách hàng doanh nghiệp/tổ chức trên toàn quốc

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật