MobiFone thay đổi cách tính điểm xét hạng đối với Hội viên trả sau

Từ ngày 22/8/2016, MobiFone thay đổi cách tính điểm xét hạng đối với Hội viên trả sau, cụ thể như sau:

- Đối với Hội viên là thuê bao trả sau: Điểm xét hạng được tính dựa trên số tiền cước phát sinh của thuê bao sau khi trừ đi các khoản khuyến mại, tiền trả thưởng của Chương trình KNDL và các loại chiết khấu (nếu có). Điểm chỉ được cộng vào tài khoản KNDL của thuê bao nếu thuê bao thanh toán hết các khoản cước phát sinh.

- Hội viên thanh toán thiếu từ 1.000 đồng trở xuống so với các khoản cước phải thanh toán được xem là thanh toán hết.

 

Từ khoá: kết nối dài lâu, hạng hội viên
Tin tức khác