Câu hỏi thường gặp
1. Khách hàng cá nhân sử dụng CMND có thể đăng ký bao nhiêu thuê bao trả trước?

Trả lời

3 thuê bao
2. Thuê bao trả trước đăng ký thông tin cần phải kích hoạt sử dụng trong vòng bao nhiêu lâu?

Trả lời

72 giờ
3. Thuê bao Fast Connnect trả trước có ngày sử dụng tối đa là bao nhiêu ngày?

Trả lời

60 ngày sử dụng
4. Thời hạn giữ số của thuê bao khi bị khóa 2 chiều là bao nhiêu ngày?

Trả lời

30 ngày
5. Chuyển đổi giữa các hình thức thuê bao trả trước được miễn phí phải không?

Trả lời

Nếu tài khoản chính của thuê bao dưới 50.000đ thì phí chuyển đổi là 5.000đ/ lần. Nếu tài khoản chính của thuê bao từ 50.000đ trở lên thì phí chuyển đổi là 10% tài khoản chính/ lần
6. Mỗi KH cá nhân có thể đứng tên bao nhiêu thuê bao trả sau?

Trả lời

Tối đa 5TB