Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10000 / 1 day
  8 GB
 • MBF30
  MBF30 30000 / 7 days
  30 GB
 • Gói Data HD70
  Gói Data HD70 70000 / 30 days
  6GB/chu kỳ

Gói Data

Gói Data Bổ sung

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Thường

Gói Data FastConnect

Miễn phí MXH

Gói Data Ngày

MAX35
35.000 đ / 0 Ngày
Data: 2.00 GB  
MAX15
15.000 đ / 0 Ngày
Data: 0.49 GB  
MAX20
20.000 đ / 0 Ngày
Data: 1.00 GB  
1H
5.000 đ / 1 Giờ
Data: 1.00 GB  
2H
2.000 đ / 2 Giờ
Data: 2.00 GB  
3H
9.000 đ / 3 Giờ
Data: 3.00 GB