Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói linh hoạt theo thời gian

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói GTS

  • 0.68 GB

  • HSD: 1 Ngày
10.000 đ Chi tiết

Gói XH

  • 0.68 GB

  • HSD: 1 Ngày
10.000 đ Chi tiết