Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10000 / 1 day
  8 GB
 • MBF30
  MBF30 30000 / 7 days
  30 GB
 • Gói Data HD70
  Gói Data HD70 70000 / 30 days
  6GB/chu kỳ

Gói Data

Gói Data Bổ sung

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Thường

Gói Data FastConnect

Miễn phí MXH

Gói Data Ngày

V180
180.000 đ / 30 Ngày
Data: 240.00 GB  
V90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
HD400
400.000 đ / 30 Ngày
Data: 44.00 GB  
HD300
300.000 đ / 30 Ngày
Data: 33.00 GB  
HD120
120.000 đ / 30 Ngày
Data: 10.00 GB  
HD500
500.000 đ / 30 Ngày
Data: 55.00 GB  
HD90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 8.00 GB  
HD200
200.000 đ / 30 Ngày
Data: 18.00 GB  
HD70
70.000 đ / 30 Ngày
Data: 6.00 GB  
PT70
70.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
NA70
70.000 đ / 30 Ngày
Data: 10.00 GB  
NA90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 15.00 GB  
NA120
120.000 đ / 30 Ngày
Data: 20.00 GB  
PT90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 45.00 GB  
PT120
120.000 đ / 30 Ngày
Data: 60.00 GB  
KC90
90.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 1.00 GB
KC120
120.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 45.00 GB
KC150
150.000 đ / 30 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 60.00 GB
6PT70
420.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
6NA70
420.000 đ / 180 Ngày
Data: 60.00 GB  
12NA70
840.000 đ / 360 Ngày
Data: 120.00 GB  
6KC120
720.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 270.00 GB
12KC120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 540.00 GB
6NA90
540.000 đ / 180 Ngày
Data: 90.00 GB  
12NA90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Data: 180.00 GB  
6NA120
720.000 đ / 180 Ngày
Data: 120.00 GB  
12NA120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Data: 240.00 GB  
6PT120
720.000 đ / 180 Ngày
Data: 360.00 GB  
6KC150
900.000 đ / 180 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 360.00 GB
12KC150
1.800.000 đ / 360 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 720.00 GB
6PT90
540.000 đ / 180 Ngày
Data: 270.00 GB  
12PT90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Data: 540.00 GB  
3KC90
270.000 đ / 90 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 30 phút Data: 90.00 GB
3KC150
450.000 đ / 90 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 80 phút Data: 180.00 GB
3PT90
270.000 đ / 90 Ngày
Data: 135.00 GB  
3PT70
210.000 đ / 90 Ngày
Data: 90.00 GB  
3NA70
210.000 đ / 90 Ngày
Data: 30.00 GB  
3NA90
270.000 đ / 90 Ngày
Data: 45.00 GB  
3NA120
360.000 đ / 90 Ngày
Data: 60.00 GB  
3PT120
360.000 đ / 90 Ngày
Data: 180.00 GB  
12PT120
1.440.000 đ / 360 Ngày
Data: 720.00 GB  
3KC120
360.000 đ / 90 Ngày
Thoại nội mạng: 10 phút Thoại liên mạng: 50 phút Data: 135.00 GB
MXH80
80.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
6MXH80
480.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
12MXH80
960.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB  
MXH90
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
6MXH90
540.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
12MXH90
1.080.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB  
MXH100
100.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
6MXH100
600.000 đ / 180 Ngày
Data: 180.00 GB  
12MXH100
1.200.000 đ / 360 Ngày
Data: 360.00 GB