Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói Data HD70

 • 6.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
70.000 đ Chi tiết

Gói Data HD200

 • 18.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Trùm Data - FV99

 • 60.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
99.000 đ Chi tiết

Gói Data HD400

 • 44.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
400.000 đ Chi tiết

Gói Data HD90

 • 8.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
90.000 đ Chi tiết

Gói Data HD120

 • 10.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
120.000 đ Chi tiết

Gói Data HD300

 • 33.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Gói Data HD500

 • 55.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
500.000 đ Chi tiết