Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói linh hoạt theo thời gian

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói Data ngày D10

 • 4.00 GB

 • HSD: 1 Ngày
10.000 đ Chi tiết

LH1D

 • 4.00 GB

 • HSD: 1 Ngày
9.000 đ Chi tiết

LH2D

 • 5.00 GB

 • HSD: 2 Ngày
19.000 đ Chi tiết

LH4D

 • 5.00 GB

 • HSD: 5 Ngày
39.000 đ Chi tiết

MBF30

 • 30.00 GB

 • HSD: 7 Ngày
30.000 đ Chi tiết

Gói Data ngày D15

 • 3.00 GB

 • HSD: 3 Ngày
15.000 đ Chi tiết

Gói Data ngày D5

 • 1.00 GB

 • HSD: 1 Ngày
5.000 đ Chi tiết

🏖Gói HEVUI 🏖

 • 28.00 GB

 • HSD: 3 Ngày
28.000 đ Chi tiết

🎒KHAITRUONG🎒

 • 30.00 GB

 • HSD: 3 Ngày
30.000 đ Chi tiết