Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10000 / 1 day
  8 GB
 • MBF30
  MBF30 30000 / 7 days
  30 GB
 • Gói Data HD70
  Gói Data HD70 70000 / 30 days
  6GB/chu kỳ

Gói Data

Gói Data Bổ sung

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Thường

Gói Data FastConnect

Miễn phí MXH

Gói Data Ngày

MBF30
30.000 đ / 7 Ngày
Data: 30.00 GB  
GAMI5
5.000 đ / 1 Ngày
Data: 0.49 GB  
D5
5.000 đ / 1 Ngày
Data: 1.00 GB  
D10
10.000 đ / 1 Ngày
Data: 8.00 GB  
D15
15.000 đ / 3 Ngày
Data: 3.00 GB  
FCT
3.000 đ / 1 Ngày
Thoại nội mạng: 15 phút  
Y5
5.000 đ / 1 Ngày
Thoại nội mạng: 68 phút  
D30
30.000 đ / 7 Ngày
Data: 1.00 GB  
D24
20.000 đ / 1 Ngày
Data: 24.00 GB  
GAMI10
10.000 đ / 1 Ngày
Data: 1.00 GB  
D24_KM50
10.000 đ / 1 Ngày
Data: 24.00 GB