Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D5
  Gói Data ngày D5 5000 / 1 day
  1 GB
 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10000 / 1 day
  8 GB
 • MBF30
  MBF30 30000 / 7 days
  30 GB
 • Gói Data HD70
  Gói Data HD70 70000 / 30 days
  6GB/chu kỳ

Gói Data

Gói Data Bổ sung

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data FastConnect

Gói Data Ngày

F300
300.000 đ / 30 Ngày
Data: 30.00 GB  
F120
120.000 đ / 30 Ngày
Data: 12.00 GB  
F250
250.000 đ / 30 Ngày
Data: 3.00 GB  
F200
200.000 đ / 30 Ngày
Data: 20.00 GB  
F70
70.000 đ / 30 Ngày
Data: 7.00 GB  
F90N
90.000 đ / 30 Ngày
Data: 9.00 GB  
F150
150.000 đ / 30 Ngày
Data: 3.00 GB