Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói linh hoạt theo thời gian

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói F70

 • 7.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
70.000 đ Chi tiết

Gói F300

 • 30.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
300.000 đ Chi tiết

Gói F90N

 • 9.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
90.000 đ Chi tiết

Gói F150 (3 tháng)

 • 3.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
150.000 đ Chi tiết

Gói F200

 • 20.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
200.000 đ Chi tiết

Gói F250 (6 tháng)

 • 3.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
250.000 đ Chi tiết

Gói F120

 • 12.00 GB

 • HSD: 30 Ngày
120.000 đ Chi tiết