Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói linh hoạt theo thời gian

Gói Data Ngày

Gói Data FastConnect

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Bổ sung

Gói dài kỳ 12HD90N

 • 360.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
900.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD90

 • 63.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
450.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD120

 • 84.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
600.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD200

 • 154.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
1.000.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD300

 • 252.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
1.500.000 đ Chi tiết

🍫Gói dài kỳ 12HD120N

 • 720.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
1.200.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD300N

 • 1440.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
3.000.000 đ Chi tiết