Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data FastConnect

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Ngày

Gói Data Tháng

Gói Data Thường

Gói Data Bổ sung

Gói dài kỳ 6HD70

 • 49.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
350.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD90

 • 63.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
450.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD120

 • 84.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
600.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD200

 • 154.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
1.000.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD300

 • 252.00 GB

 • HSD: 7 Tháng
1.500.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD70N

 • 180.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
500.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD90N

 • 360.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
900.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD120N

 • 720.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
1.200.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD200N

 • 1080.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
2.000.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD300N

 • 1440.00 GB

 • HSD: 360 Ngày
3.000.000 đ Chi tiết