Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data FastConnect

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data Ngày

Gói Data Tháng

Gói Data Thường

Gói Data Bổ sung

Gói Max15

  • 0.49 GB

  • HSD: 0 Ngày
15.000 đ Chi tiết

Gói Max20

  • 1.00 GB

  • HSD: 0 Ngày
20.000 đ Chi tiết

Gói Max35

  • 2.00 GB

  • HSD: 0 Ngày
35.000 đ Chi tiết