Gói cước
nổi bật

 • Gói Data ngày D10
  Gói Data ngày D10 10000 / 1 day
  8 GB
 • Y5
  Y5 5000 / 1 day
 • BF30
  BF30 10000 / 1 day
  8GB/ngày
 • Gói Data HD70
  Gói Data HD70 70000 / 30 days
  6GB/chu kỳ

Gói Data

Gói Data Bổ sung

Gói Data Thường

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói Data FastConnect

Gói Data Ngày

MAX35
35.000 đ / 0 Ngày
Data: 2.00 GB  
MAX15
15.000 đ / 0 Ngày
Data: 0.49 GB  
MAX20
20.000 đ / 0 Ngày
Data: 1.00 GB