Tên gói cước
SSEA1
Giá gói
500.000 đ
Thời hạn
31 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước SSEA là gói cước ưu đãi kèm bộ hòa mạng của MobiFone nhân dịp Seagames 31, cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ thoại quốc tế chiều đi với giá ưu đãi tới 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng với các ưu đãi dịch vụ thoại, data trong nước.

Gói cước tương tự
 • SSEA1
  500.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 40 phút Thoại gọi đến: 40 phút DATA: 15.00 GB Thoại quốc tế: 120 phút
 • SSEA2
  250.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 15 phút Thoại gọi đến: 15 phút DATA: 5.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
 • QTTK15
  15.000 đ / 1 Tháng
 • TQT9
  9.000 đ / 1 Ngày
  Thoại quốc tế: 6 phút  
 • TQT19
  19.000 đ / 1 Ngày
  Thoại quốc tế: 10 phút  
 • TQT49
  49.000 đ / 7 Ngày
  Thoại quốc tế: 40 phút  
 • TQT99
  99.000 đ / 15 Ngày
  Thoại quốc tế: 100 phút  
 • TQT199
  199.000 đ / 30 Ngày
  Thoại quốc tế: 250 phút  
 • TQT299
  299.000 đ / 30 Ngày
  Thoại quốc tế: 380 phút