Tên gói cước
TQT299
Giá gói
299.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước TQT299 sử dụng trong 30 ngày:

 • Cước phí: 299.000 VNĐ
 • Thoại quốc tế: 380 phút
 • Tự động gia hạn: Có
 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các thuê bao MobiFone đang hoạt động 02 chiều trên mạng, trừ thuê bao Fast Connect; 

 Cách thức đăng ký:
-  Đăng ký qua SMS: Soạn ON 
TQT299 gửi 9084
-  Hủy qua SMS: Soạn HUY 
TQT299 
gửi 999 

-  Hủy gia hạn qua SMS: Soạn KGH  TQT299 gửi 999 

 

 

Gói cước tương tự
 • SSEA1
  500.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 40 phút Thoại gọi đến: 40 phút DATA: 15.00 GB Thoại quốc tế: 120 phút
 • SSEA2
  250.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 15 phút Thoại gọi đến: 15 phút DATA: 5.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
 • QTTK15
  15.000 đ / 1 Tháng
 • TQT9
  9.000 đ / 1 Ngày
  Thoại quốc tế: 6 phút  
 • TQT19
  19.000 đ / 1 Ngày
  Thoại quốc tế: 10 phút  
 • TQT49
  49.000 đ / 7 Ngày
  Thoại quốc tế: 40 phút  
 • TQT99
  99.000 đ / 15 Ngày
  Thoại quốc tế: 100 phút  
 • TQT199
  199.000 đ / 30 Ngày
  Thoại quốc tế: 250 phút  
 • TQT299
  299.000 đ / 30 Ngày
  Thoại quốc tế: 380 phút