Tên gói cước
QTTK15
Giá gói
15.000 đ
Thời hạn
1 Tháng
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước QTTK15 với 15.000đ sử dụng trong 30 ngày:
 • Giá gọi quốc tế chỉ còn 1.500đ/phút
 • Áp dụng cho các hướng gọi cố định và di động: USA, Canada, China, Hongkong, Korea (South), Singapore, Thailand, India

Cách thức đăng ký:

 • Đăng ký qua SMS: Soạn DK QTTK15 gửi 999
 • Hủy qua SMS: Soạn HUY QTTK15 gửi 999
Gói cước tương tự
 • SSEA1
  500.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 40 phút Thoại gọi đến: 40 phút DATA: 15.00 GB Thoại quốc tế: 120 phút
 • SSEA2
  250.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 15 phút Thoại gọi đến: 15 phút DATA: 5.00 GB Thoại quốc tế: 60 phút
 • QTTK15
  15.000 đ / 1 Tháng
 • TQT9
  9.000 đ / 1 Ngày
  Thoại quốc tế: 6 phút  
 • TQT19
  19.000 đ / 1 Ngày
  Thoại quốc tế: 10 phút  
 • TQT49
  49.000 đ / 7 Ngày
  Thoại quốc tế: 40 phút  
 • TQT99
  99.000 đ / 15 Ngày
  Thoại quốc tế: 100 phút  
 • TQT199
  199.000 đ / 30 Ngày
  Thoại quốc tế: 250 phút  
 • TQT299
  299.000 đ / 30 Ngày
  Thoại quốc tế: 380 phút