Gói SSEA2

Cuộc gọi đi: 15 phút

Cuộc gọi đến: 15 phút

DATA: 5.00 GB

Thoại quốc tế: 60 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động: Không

250.000 đ

Khách quốc tế đến Việt Nam dịp Seagames 31

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật