Gói SSEA1

Cuộc gọi đi: 40 phút

Cuộc gọi đến: 40 phút

DATA: 15.00 GB

Thoại quốc tế: 120 phút

HSD: 31 Ngày

Gia hạn tự động: Không

500.000 đ

Khách quốc tế đến Việt Nam dịp Seagames 31

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật