Sự kiện
Trải nghiệm chất lượng tốt nhất với các dịch vụ, gói cước doanh nghiệp của MobiFone
Sự kiện

Khi sử dụng dịch vụ của MobiFone, bên cạnh các dịch vụ viễn thông truyền thống, các dịch vụ giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình đã khá quen thuộc, khách hàng còn có thể lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin thông minh nhằm ứng dụng trong các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh, bán hàng, xúc tiến thương mại, quản trị doanh nghiệp,… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển không ngừng của doanh nghiệp, tổ chức.

 

MobiFone hiện đang cung cấp rất nhiều gói cước ưu đãi đi kèm các chính sách khuyến khích và cam kết linh hoạt, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, tổ chức, cụ thể như sau:

Loại cam kết

Mô tả

Thời hạn cam kết

Đối tượng tham gia

Ghi chú

Cách thức đăng ký

Cách thức hủy gói

Cam kết số đẹp

Các loại số đẹp do Tổng công ty Viễn thông MobiFone quy định

Cam kết sử dụng doanh thu và thời gian sử dụng tối thiểu từ 60 tháng

Theo quy định của MobiFone

Thuê bao không được hủy ngang, cần hoàn thành thời gian cam kết tối thiểu mới được chuyển mạng

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng/AM/KAM

Hủy tại cửa hàng/Am/KAM sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

Cam kết sử dụng số thuê bao

Cam kết về mức cước sử dụng, thời gian sử dụng hoặc theo quy mô số lượng sử dụng

Cam kết sử dụng từ 360 ngày đến 1.440 ngày tùy theo dạng số quy định của MobiFone

Theo quy định của MobiFone

Thuê bao không được hủy ngang, cần hoàn thành thời gian cam kết tối thiểu mới được chuyển mạng

Không áp dụng

 

Cam kết sử dụng giải pháp

Thuê bao được cấp để ghi nhận số tiền sử dụng các giải pháp, thuê bao HOTLINE các dịch vụ tổng đài, dịch vụ trung kế, dịch vụ số tắt,…

 

Thuê bao giải pháp cho KHDN

Thuê bao không được chuyển mạng.

   

Cam kết khi tham gia các giải pháp KHDN kèm ưu đãi cước

Tổng đài di động doanh nghiệp

Cam kết sử dụng các giải pháp cho toàn thể doanh nghiệp và do doanh nghiệp mua dịch vụ từ MobiFone

Thuê bao thuộc KHDN

Thuê bao hủy giải pháp KHDN đang tham gia và khi kiểm tra đáp ứng các điều kiện DNO, sẽ được chuyển mạng.

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng/AM/KAM

Hủy tại cửa hàng/Am/KAM

Nhắn tin doanh nghiệp

Dịch vụ GTGT doanh nghiệp

Các giải pháp cho doanh nghiệp

Cam kết kèm thiết bị

Các gói kèm thiết bị (subsidy), tặng máy/thiết bị khi sử dụng gói cước,…

Cam kết sử dụng từ 360 ngày đến 1.440 ngày tùy theo từng mức cam kết.

Thuê bao KHDN

Khách hàng có thể chuyển mạng sau khithực hiện xong bồi hoàn tiền cước/tiền máy theo quy định của MobiFone

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng/AM/KAM

Hủy tại cửa hàng/Am/KAM sau khi thực hiện xong nghĩa vụ bồi hoàn

Cam kết gói cước

           

Gói quốc tế

TQT_HQ1

Cam kết sử dụng gói cước tối thiểu 12 tháng

Thuê bao trả sau

Thuê bao phải hoàn thành thời gian cam kết

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng/AM/KAM

Hủy tại cửa hàng/Am/KAM khi hết thời gian cam kết

TQT_HQ2

Gói cước dành cho KHDN

Các  gói cước: ABBOTTxxx; ACBxxx; CLxxx; VPBxxx; Sclass; TCBxxx; SCTVxxx; MDTxxx, VTI; Exx; GMxxx; DNxxx; TLxxx; Bridgexxx; Gxx

Cam kết thời gian sử dụng từ 360 ngày đến 1.080 ngày để được hưởng khuyến mại hoặc theo quy mô số lượng để được hưởng khuyến mại

Thuê bao thuộc KHDN

Thuê bao không được hủy ngang, cần hoàn thành thời gian cam kết tối thiểu mới được chuyển mạng.

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng/AM/KAM

Hủy tại cửa hàng/Am/KAM sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

Trong đó:

- Các ký tự viết hoa là tên gói cước theo từng loại

- ‘xxx’ là cụ thể gói cước thuộc loại nào

Chiết khấu dành cho KHDN

Chính sách khuyến khích khách hàngdoanh nghiệpsử dụng dịch vụ MobiFone

Sử dụng đạt mức cước cam kết theo doanh nghiệp tổ chức, hoặc đạt quy mô số lượng theo mức cam kết trong khoảng thời gian cam kết để được hưởng chiết khấu

Thuê bao thuộc KHDN

Thuê bao không được hủy ngang, cần hoàn thành thời gian cam kết tối thiểu mới được chuyển mạng.

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng/AM/KAM

Hủy tại cửa hàng/Am/KAM sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

Tin tức khác