Sự kiện
Thu thập thông tin các ngân hàng
25/06/2024 16:00:00
Sự kiện

MobiFone có nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn các ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh để xem xét gửi tiền có kỳ hạn trong thời gian tới. 

Do đó,  Tổng công ty Viễn thông MobiFone đề nghị các ngân hàng có đánh giá xếp hạng của Moody’s năm 2024 đối với chỉ tiêu tiền gửi nội tệ dài hạn ở mức từ B1 trở lên và có nhu cầu huy động tiền gửi có kỳ hạn trong thời gian tới cung cấp thông tin để MobiFone thực hiện đánh giá theo quy định nội bộ, cụ thể:

1. Báo cáo đánh giá xếp hạng của Moody’s đối với Quý ngân hàng trong đó có thể hiện việc có chỉ tiêu tiền gửi nội tệ dài hạn xếp hạng ở mức từ B1 trở lên.

2. Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (nếu có) của 03 năm gần nhất (2021, 2022, 2023).

3. Hệ số CAR riêng lẻ và Hệ số CAR hợp nhất (nếu có) của năm 2022, 2023.

4. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ và Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (nếu có) tại 31/12/2023.

Thông tin (bản cứng) đề nghị gửi về Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Ban Tài chính – Kế toán) tại địa chỉ số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 02/7/2024

Tin tức khác